MÔ TẢ DANH MỤC:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,744


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết