......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Mua bán cổ phiếu của các công ty hoạt động hiệu quả dựa trên tín hiệu FA và theo 2 nguyên tắc:

1/ Phân bổ vốn, quản trị rủi ro hợp lý.

2/ Tuyệt đối tuân thủ kỷ luật chốt lời, cắt lỗ.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 5,346


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-22.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết