......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Đây là danh mục Trading theo kỹ thuật của các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, lựa chọn điểm ra vào để tối đa hoá lợi nhuận.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Phạm Long Hồ Broker

0793.8888.94 


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,157


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

TPC Trading

-23.1%

Trương Minh Thông

Chi tiết

Begin

46.2%

Nguyễn Trường Nguyên

Chi tiết