MÔ TẢ DANH MỤC:

Đặt lợi ích và quyền lợi của quý  " Nhà Đầu Tư " lên hàng đầu.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,520


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-19.3%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

-10.8%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết