......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Danh mục của tôi bao gồm những cổ phiếu tăng trưởng, những ngành được dự báo là sẽ được hưởng lợi theo xu hướng của nền kinh tế. Tư duy đầu tư của tôi là đầu tư trung hạn, tầm nhìn trên 1 năm dựa trên nền tảng phương pháp đầu tư của Warrent Buffet nhưng có  điều chỉnh phù hợp với thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi có cơ hội lướt sóng, tôi cũng có thể dành ra một phần nhỏ danh mục để tận dụng chứ ko hoàn toàn để danh mục của mình nằm yên một chỗ. Công cụ hỗ trợ cho tôi lướt sóng lúc đó là phương pháp Phân tích Kỹ thuật với một số công cụ cực kỳ hiệu quả đã được tinh lọc từ hơn 10 năm đầu tư.

Hy vọng NĐT có thể tham khảo được nhiều tư danh mục này! Chân thành!


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 12,437


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết