MÔ TẢ DANH MỤC:

Strongly fragrant flowers that bloom for a single night only.

Take a break and enjoy it!
                                                                                                                                                    


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,156


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

danh mục 2

0.0%

Nguyễn Văn Minh

Chi tiết

CỔ TĂNG TRƯỞNG

0.0%

Nguyễn Hoàng Nam

Chi tiết

TOKARIN INVESTMENT

-48.6%

Nguyễn Hoàng Nam

Chi tiết