MÔ TẢ DANH MỤC:

Rổ cổ phiếu được lựa chọn dựa trên nền tảng cơ bản của doanh nghiệp.

Giao dịch bằng phân tích kỹ thuật.

 


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 13,947


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Nalani Tăng Trưởng

-71.9%

Lại Thị Bích Ngọc

Chi tiết

Athena Fund

66.8%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

31.0%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết