......

LƯỚT SÓNG THẦN

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Khi cổ phiếu có khối lượng đột biến, có điểm break sẽ xem xét các yếu tố hỗ trợ liệu có xuất hiện một đà tăng hay không.

Nếu có sẽ lướt trên đà ấy.

Khi cổ phiếu có khối lượng đột biến, có điểm break sẽ xem xét các yếu tố hỗ trợ liệu có xuất hiện một đà tăng hay không.

Nếu có sẽ lướt trên đà ấy.

 


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 10,105


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Trend Rider

3.4%

Trần Phước Hậu

Chi tiết

Đầu tư tăng trưởng

-36.2%

Phạm Văn Đoàn

Chi tiết

Đầu tư theo dòng tiền

-22.9%

Nguyễn Minh Quân

Chi tiết

Kiss of the Dragon

42.3%

Bùi Phúc Anh

Chi tiết