......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Trong thị trường chứng khoán không có người thắng, chỉ có người biết rút quân kịp thời!


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 6,898


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Athena Fund

114.9%

Athena Team

Chi tiết

Lướt trên sóng lớn

-14.3%

Trần Thanh Phong

Chi tiết

Follow The Trend

28.2%

Trần Ngọc Báu

Chi tiết

The Alpha

-90.4%

Lại Thành Danh

Chi tiết