......

Bắt đầu trading

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Bước đầu trading, kinh nghiệm là chính. Thắng do hên, thua là bình thường

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 5,035


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết