......

Bắt đầu trading

Đăng nhập để theo dõi

MÔ TẢ DANH MỤC:

Bước đầu trading, kinh nghiệm là chính. Thắng do hên, thua là bình thường

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 4,951


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-19.3%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

-10.8%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết