MÔ TẢ DANH MỤC:

Danh mục TPC Trading lướt sóng cổ phiếu có thanh khoản cao trong ngắn hạn dựa trên Phân tích kỹ thuật. Danh mục có sử dụng Margin để tối đa lợi nhuận. 


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 7,686


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

DRAGON LAKE T+

1.6%

Phạm Long Hồ

Chi tiết

Begin

46.2%

Nguyễn Trường Nguyên

Chi tiết