......

MÔ TẢ DANH MỤC:

Các cổ phiếu trong danh mục có tình hình kinh doanh ổn định, chia cổ tức đều, thích hợp nắm giữ trong nhiều năm.


Thay đổi giá chứng chỉ quỹ 7,153


Đăng nhập để xem chi tiết danh mục đầu tư

Danh mục cùng loại

Đầu tư dài hạn

-17.1%

Linh Vũ Tùng

Chi tiết

Song kiếm hợp bích

0.0%

Lương Minh Hoàng Long

Chi tiết