Danh Mục Biến Động Chuyên Gia Lãi/Lỗ % Loại Danh Mục Xem
Kiss of the Dragon Bùi Phúc Anh 43% Đầu tư lướt sóng
Follow The Trend Trần Ngọc Báu 31% Đầu tư kỹ thuật
Thuần cơ bản FA Lê Tiến Trung 19% Đầu tư giá trị
Cổ phiếu dài hạn Vũ Phạm 18% Đầu tư giá trị
Đầu cơ giá trị tăng trưởng