Danh Mục Biến Động Chuyên Gia Lãi/Lỗ % Loại Danh Mục Số tuần
Smart money 2 Nguyễn Tuấn Anh 66% Đầu tư T+ 76
Smart money Nguyễn Tuấn Anh 51% Đầu tư lướt sóng 80
Begin Nguyễn Trường Nguyên 45% Đầu tư T+ 20
Đầu tư theo dòng tiền Nguyễn Minh Quân 41% Đầu tư lướt sóng 74
Contract-For-Difference Trader Huỳnh Quốc Trung 25% Đầu tư kỹ thuật 74
SWING Lê Văn Thành 21% Đầu tư lướt sóng 68
Đầu tư Trịnh Duy Nam 16% Đầu tư giá trị 50
Đầu tư cổ phiếu Doan_Belfort Phạm Văn Đoàn 7% Đầu tư lướt sóng 62
LTI_Tích Luỹ Tài Sản Lê Thiêm 5% Đầu tư giá trị 88
TA Harmonic Đỗ Minh Trí 5% Đầu tư kỹ thuật 69
Epiphyllum Trong Hai Lam 4% Đầu cơ giá trị 46
Helios Fund Nguyễn Trần Trí Minh 3% Đầu tư kỹ thuật 42
Athena Fund Athena Team 2% Đầu tư kỹ thuật 86
SÓNG THẦN Nguyễn Hoàng Nam 2% Đầu tư lướt sóng 29
Cổ phiếu dài hạn Vũ Phạm 0% Đầu tư giá trị 87
Dòng tiền tập trung Nguyễn Thị Phương Danh 0% Đầu tư kỹ thuật 72
Tăng trưởng bền vững Trần Thanh Phong 0% Đầu tư giá trị 74
Lướt trên sóng lớn Trần Thanh Phong 0% Đầu tư kỹ thuật 86
Enforcer Đào Minh Duy 0% Đầu tư giá trị 76
Đầu tư tăng trưởng Phạm Văn Đoàn 0% Đầu tư lướt sóng 76
ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG 2 Vũ Thúy 0% Đầu tư giá trị 76
Kiss of the Dragon Bùi Phúc Anh 0% Đầu tư lướt sóng 71
Trader Lê Tiến Trung 0% Đầu tư giá trị 64
Quản lý tài sản I Bùi Phúc Anh 0% Đầu tư giá trị 63
Calculated Risk Trần Đắc Trí Trung 0% Đầu tư giá trị 60
DRAGON LAKE T+ Phạm Long Hồ 0% Đầu tư T+ 52
LƯỚT SÓNG THẦN Lương Minh Hoàng Long 0% Đầu tư lướt sóng 38
Haki trading Bùi Phúc Anh -0% Đầu tư kỹ thuật 74
Đầu tư Nguyễn Thanh Trúc Quỳnh -0% Đầu tư giá trị 60
GROWTH Nguyễn Trần Trí Minh -0% Đầu tư kỹ thuật 71
TPC Investment Trương Minh Thông -1% Đầu tư giá trị 34
TOKARIN INVESTMENT Nguyễn Hoàng Nam -1% Đầu cơ giá trị 28
Follow The Trend Trần Ngọc Báu -1% Đầu tư kỹ thuật 66
FinaPro Investment FinaPro -2% Đầu tư kỹ thuật 65
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN Nguyễn Bá Trung -2% Đầu tư giá trị 74
BHDL Growth Investment (BGI) Bạch Huỳnh Duy Linh -2% Đầu tư giá trị 64
Trend Rider Trần Phước Hậu -3% Đầu tư lướt sóng 87
ĐỈNH CAO CHỨNG KHOÁN Nguyễn Trọng Trung Đông -4% Đầu tư giá trị 17
Đầu tư dài hạn Linh Vũ Tùng -5% Đầu tư giá trị 87
Song kiếm hợp bích Lương Minh Hoàng Long -6% Đầu tư giá trị 86
Smart Investor Nguyễn Viết Cường -7% Đầu tư giá trị 47
Sugar Tank Lê Lam -7% Đầu tư giá trị 18
DCCK Investment Tấn Phát -8% Đầu tư lướt sóng 12
Go to the Moon Huỳnh Phi Long -8% Đầu tư lướt sóng 58
Đầu cơ giá trị tăng trưởng Vũ Thúy -10% Đầu tư giá trị 77
Run To Future Lê Chí Tâm -11% Đầu tư kỹ thuật 36
Top Trader Võ Trường An -12% Đầu tư kỹ thuật 32
In 50LD we trust Nguyễn Trường Nguyên -12% Đầu tư kỹ thuật 20
TPC Trading Trương Minh Thông -13% Đầu tư T+ 34
Đầu cơ Lê Trọng Nghĩa -13% Đầu tư kỹ thuật 66
Shiba-Akita An Nam Invest Nguyễn Minh Hiền -13% Đầu tư kỹ thuật 73
LTI-TOP DOWN Lê Thiêm -14% Đầu tư giá trị 20
The Alpha Lại Thành Danh -16% Đầu tư kỹ thuật 73
Bắt đầu trading Trần Thanh Tùng -20% Đầu tư giá trị 36
Nalani Tăng Trưởng Lại Thị Bích Ngọc -20% Đầu tư kỹ thuật 86
Zedd - Follow the light Nguyễn Trường Nguyên -26% Đầu tư lướt sóng 20