DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trang chủ Danh mục

Danh mục Chuyên gia Lãi/Lỗ Loại Danh mục Follow
Follow The Trend Trần Ngọc Báu 17% Đầu tư kỹ thuật
Cổ phiếu dài hạn Lâm Huỳnh 11% Đầu tư giá trị
Thuần cơ bản FA Lê Tiến Trung 11% Đầu tư giá trị
Kiss of the Dragon Bùi Phúc Anh 10% Đầu tư lướt sóng
FinaPro Investment FinaPro 5% Đầu tư kỹ thuật
BHDL Growth Investment (BGI) Bạch Huỳnh Duy Linh 2% Đầu tư giá trị
Đầu tư Nguyễn Thanh Trúc Quỳnh 2% Đầu tư giá trị
Đầu cơ Lê Trọng Nghĩa 1% Đầu tư giá trị
Smart money 2 Nguyễn Tuấn Anh -0% Đầu tư T+
Trend Rider Trần Phước Hậu -1% Đầu tư lướt sóng
Go to the Moon Huỳnh Phi Long -1% Đầu tư lướt sóng
Athena Fund Trần Tuấn Lực -2% Đầu tư kỹ thuật
Dòng tiền tập trung Nguyễn Thị Phương Danh -3% Đầu tư kỹ thuật
Tăng trưởng bền vững Trần Thanh Phong -4% Đầu tư giá trị
TA Harmonic Đỗ Minh Trí -5% Đầu tư kỹ thuật
Contract-For-Difference Trader Huỳnh Quốc Trung -5% Đầu tư kỹ thuật
Quản lý tài sản I Bùi Phúc Anh -6% Đầu tư giá trị
Đầu cơ giá trị tăng trưởng Vũ Thúy -9% Đầu tư giá trị
Calculated Risk Trần Đắc Trí Trung -9% Đầu tư giá trị
Smart money Nguyễn Tuấn Anh -10% Đầu tư lướt sóng
Song kiếm hợp bích Lương Minh Hoàng Long -11% Đầu tư giá trị
Đầu tư dài hạn Linh Vũ Tùng -11% Đầu tư giá trị
SWING Lê Văn Thành -11% Đầu tư lướt sóng
Shiba-Akita An Nam Invest Nguyễn Minh Hiền -14% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư cổ phiếu Doan_Belfort Phạm Văn Đoàn -16% Đầu tư lướt sóng
Lướt trên sóng lớn Trần Thanh Phong -19% Đầu tư kỹ thuật
Enforcer Đào Minh Duy -20% Đầu tư giá trị
LTI_Tích Luỹ Tài Sản Lê Thiêm -21% Đầu tư giá trị
GROWTH Nguyễn Trần Trí Minh -22% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư theo dòng tiền Nguyễn Minh Quân -23% Đầu tư lướt sóng
The Alpha Lại Thành Danh -29% Đầu tư kỹ thuật
ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG 2 Vũ Thúy -32% Đầu tư giá trị
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN Nguyễn Bá Trung -36% Đầu tư giá trị
Haki trading Bùi Phúc Anh -36% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư tăng trưởng Phạm Văn Đoàn -41% Đầu tư lướt sóng
Nalani Tăng Trưởng Lại Thị Bích Ngọc -54% Đầu tư kỹ thuật