DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trang chủ Danh mục

Danh mục Chuyên gia Lãi/Lỗ Loại Danh mục Follow
Smart money 2 Nguyễn Tuấn Anh 34% Đầu tư T+
Cổ phiếu dài hạn Lâm Huỳnh 11% Đầu tư giá trị
Smart money Nguyễn Tuấn Anh 9% Đầu tư lướt sóng
Folow the trend Trần Ngọc Báu 1% Đầu tư lướt sóng
Quỹ FBGS Quỹ FBGS 0% Đầu tư giá trị
SWING Lê Văn Thành -0% Đầu tư lướt sóng
Enforcer Đào Minh Duy -0% Đầu tư giá trị
Contract-For-Difference Trader Huỳnh Quốc Trung -2% Đầu tư kỹ thuật
Song kiếm hợp bích Lương Minh Hoàng Long -2% Đầu tư giá trị
TA Harmonic Đỗ Minh Trí -3% Đầu tư kỹ thuật
Dòng tiền tập trung Nguyễn Thị Phương Danh -4% Đầu tư kỹ thuật
Lướt trên sóng lớn Trần Thanh Phong -6% Đầu tư kỹ thuật
Shiba-Akita An Nam Invest Nguyễn Minh Hiền -7% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư dài hạn Linh Vũ Tùng -7% Đầu tư giá trị
Tăng trưởng bền vững Trần Thanh Phong -8% Đầu tư giá trị
Đầu tư theo dòng tiền Nguyễn Minh Quân -9% Đầu tư lướt sóng
Kiss of the Dragon Bùi Phúc Anh -14% Đầu tư lướt sóng
GROWTH Nguyễn Trần Trí Minh -15% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư tăng trưởng Phạm Văn Đoàn -15% Đầu tư lướt sóng
ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG 2 Vũ Thúy -16% Đầu tư giá trị
Athena Fund Trần Tuấn Lực -17% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư tăng trưởng Trần Phước Hậu -22% Đầu tư lướt sóng
Đầu cơ giá trị tăng trưởng Vũ Thúy -23% Đầu tư giá trị
Nalani Tăng Trưởng Lại Thị Bích Ngọc -24% Đầu tư kỹ thuật
LTI_Tích Luỹ Tài Sản Lê Thiêm -27% Đầu tư giá trị
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN Nguyễn Bá Trung -29% Đầu tư giá trị
The Alpha Lại Thành Danh -30% Đầu tư kỹ thuật
Haki trading Bùi Phúc Anh -50% Đầu tư kỹ thuật