Danh Mục Biến Động Chuyên Gia Lãi/Lỗ % Loại Danh Mục Số tuần
Smart money 2 Nguyễn Tuấn Anh 66% Đầu tư T+ 73
Smart money Nguyễn Tuấn Anh 51% Đầu tư lướt sóng 77
Begin Nguyễn Trường Nguyên 45% Đầu tư T+ 17
Đầu tư theo dòng tiền Nguyễn Minh Quân 41% Đầu tư lướt sóng 72
Contract-For-Difference Trader Huỳnh Quốc Trung 25% Đầu tư kỹ thuật 72
SWING Lê Văn Thành 21% Đầu tư lướt sóng 66
Đầu tư Trịnh Duy Nam 16% Đầu tư giá trị 47
Đầu tư cổ phiếu Doan_Belfort Phạm Văn Đoàn 7% Đầu tư lướt sóng 60
LTI_Tích Luỹ Tài Sản Lê Thiêm 5% Đầu tư giá trị 85
TA Harmonic Đỗ Minh Trí 5% Đầu tư kỹ thuật 66
Epiphyllum Trong Hai Lam 4% Đầu cơ giá trị 43
Helios Fund Nguyễn Trần Trí Minh 3% Đầu tư kỹ thuật 40
Athena Fund Athena Team 2% Đầu tư kỹ thuật 84
SÓNG THẦN Nguyễn Hoàng Nam 2% Đầu tư lướt sóng 27
Cổ phiếu dài hạn Vũ Phạm 0% Đầu tư giá trị 85
Dòng tiền tập trung Nguyễn Thị Phương Danh 0% Đầu tư kỹ thuật 69
Tăng trưởng bền vững Trần Thanh Phong 0% Đầu tư giá trị 72
Lướt trên sóng lớn Trần Thanh Phong 0% Đầu tư kỹ thuật 84
Enforcer Đào Minh Duy 0% Đầu tư giá trị 74
Đầu tư tăng trưởng Phạm Văn Đoàn 0% Đầu tư lướt sóng 74
ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG 2 Vũ Thúy 0% Đầu tư giá trị 74
Kiss of the Dragon Bùi Phúc Anh 0% Đầu tư lướt sóng 68
Trader Lê Tiến Trung 0% Đầu tư giá trị 61
Quản lý tài sản I Bùi Phúc Anh 0% Đầu tư giá trị 60
Calculated Risk Trần Đắc Trí Trung 0% Đầu tư giá trị 58
DRAGON LAKE T+ Phạm Long Hồ 0% Đầu tư T+ 49
LƯỚT SÓNG THẦN Lương Minh Hoàng Long 0% Đầu tư lướt sóng 35
Haki trading Bùi Phúc Anh -0% Đầu tư kỹ thuật 72
Đầu tư Nguyễn Thanh Trúc Quỳnh -0% Đầu tư giá trị 58
GROWTH Nguyễn Trần Trí Minh -0% Đầu tư kỹ thuật 69
TPC Investment Trương Minh Thông -1% Đầu tư giá trị 32
TOKARIN INVESTMENT Nguyễn Hoàng Nam -1% Đầu cơ giá trị 25
Follow The Trend Trần Ngọc Báu -1% Đầu tư kỹ thuật 64
FinaPro Investment FinaPro -2% Đầu tư kỹ thuật 63
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN Nguyễn Bá Trung -2% Đầu tư giá trị 72
BHDL Growth Investment (BGI) Bạch Huỳnh Duy Linh -2% Đầu tư giá trị 62
Trend Rider Trần Phước Hậu -3% Đầu tư lướt sóng 85
ĐỈNH CAO CHỨNG KHOÁN Nguyễn Trọng Trung Đông -4% Đầu tư giá trị 15
Đầu tư dài hạn Linh Vũ Tùng -5% Đầu tư giá trị 85
Song kiếm hợp bích Lương Minh Hoàng Long -6% Đầu tư giá trị 84
Smart Investor Nguyễn Viết Cường -7% Đầu tư giá trị 45
Sugar Tank Lê Lam -7% Đầu tư giá trị 16
DCCK Investment Tấn Phát -8% Đầu tư lướt sóng 9
Go to the Moon Huỳnh Phi Long -8% Đầu tư lướt sóng 56
Đầu cơ giá trị tăng trưởng Vũ Thúy -10% Đầu tư giá trị 75
Run To Future Lê Chí Tâm -11% Đầu tư kỹ thuật 34
Top Trader Võ Trường An -12% Đầu tư kỹ thuật 29
In 50LD we trust Nguyễn Trường Nguyên -12% Đầu tư kỹ thuật 17
TPC Trading Trương Minh Thông -13% Đầu tư T+ 32
Đầu cơ Lê Trọng Nghĩa -13% Đầu tư kỹ thuật 63
Shiba-Akita An Nam Invest Nguyễn Minh Hiền -13% Đầu tư kỹ thuật 70
LTI-TOP DOWN Lê Thiêm -14% Đầu tư giá trị 17
The Alpha Lại Thành Danh -16% Đầu tư kỹ thuật 71
Bắt đầu trading Trần Thanh Tùng -20% Đầu tư giá trị 34
Nalani Tăng Trưởng Lại Thị Bích Ngọc -20% Đầu tư kỹ thuật 84
Zedd - Follow the light Nguyễn Trường Nguyên -26% Đầu tư lướt sóng 17