Danh Mục Biến Động Chuyên Gia Lãi/Lỗ % Loại Danh Mục Số tuần
SWING Lê Văn Thành 79% Đầu tư lướt sóng 37
Trend Rider Trần Phước Hậu 27% Đầu tư lướt sóng 56
Haki trading Bùi Phúc Anh 20% Đầu tư kỹ thuật 43
TA Harmonic Đỗ Minh Trí 13% Đầu tư kỹ thuật 38
Shiba-Akita An Nam Invest Nguyễn Minh Hiền 12% Đầu tư kỹ thuật 42
Đầu tư cổ phiếu Doan_Belfort