Danh Mục Biến Động Chuyên Gia Lãi/Lỗ % Loại Danh Mục Số tuần
Begin Nguyễn Trường Nguyên 45% Đầu tư T+ 33
Đầu tư theo dòng tiền Nguyễn Minh Quân 41% Đầu tư lướt sóng 88
Contract-For-Difference Trader Huỳnh Quốc Trung 25% Đầu tư kỹ thuật 88
SWING Lê Văn Thành 21% Đầu tư lướt sóng 82
Đầu tư Trịnh Duy Nam 16% Đầu tư giá trị 63
Đầu tư cổ phiếu Doan_Belfort Phạm Văn Đoàn 7% Đầu tư lướt sóng 76
LTI_Tích Luỹ Tài Sản Lê Thiêm 5% Đầu tư giá trị 101
TA Harmonic Đỗ Minh Trí 5% Đầu tư kỹ thuật 82
Helios Fund Nguyễn Trần Trí Minh 3% Đầu tư kỹ thuật 56
Athena Fund Athena Team 2% Đầu tư kỹ thuật 100
SÓNG THẦN Nguyễn Hoàng Nam 2% Đầu tư lướt sóng 43
Cổ phiếu dài hạn Vũ Phạm 0% Đầu tư giá trị 101
Dòng tiền tập trung Nguyễn Thị Phương Danh 0% Đầu tư kỹ thuật 85
Tăng trưởng bền vững Trần Thanh Phong 0% Đầu tư giá trị 88
Lướt trên sóng lớn Trần Thanh Phong 0% Đầu tư kỹ thuật 100
Enforcer Đào Minh Duy 0% Đầu tư giá trị 90
Đầu tư tăng trưởng Phạm Văn Đoàn 0% Đầu tư lướt sóng 90
Kiss of the Dragon Bùi Phúc Anh 0% Đầu tư lướt sóng 84
Trader Lê Tiến Trung 0% Đầu tư giá trị 77
Quản lý tài sản I Bùi Phúc Anh 0% Đầu tư giá trị 76
Calculated Risk Trần Đắc Trí Trung 0% Đầu tư giá trị 74
DRAGON LAKE T+ Phạm Long Hồ 0% Đầu tư T+ 65
LƯỚT SÓNG THẦN Lương Minh Hoàng Long 0% Đầu tư lướt sóng 51
Haki trading Bùi Phúc Anh -0% Đầu tư kỹ thuật 88
Đầu tư Nguyễn Thanh Trúc Quỳnh -0% Đầu tư giá trị 74
GROWTH Nguyễn Trần Trí Minh -0% Đầu tư kỹ thuật 85
TPC Investment Trương Minh Thông -1% Đầu tư giá trị 48
TOKARIN INVESTMENT Nguyễn Hoàng Nam -1% Đầu cơ giá trị 41
Follow The Trend Trần Ngọc Báu -1% Đầu tư kỹ thuật 77
FinaPro Investment FinaPro -2% Đầu tư kỹ thuật 79
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN Nguyễn Bá Trung -2% Đầu tư giá trị 88
BHDL Growth Investment (BGI) Bạch Huỳnh Duy Linh -2% Đầu tư giá trị 78
Trend Rider Trần Phước Hậu -3% Đầu tư lướt sóng 101
ĐỈNH CAO CHỨNG KHOÁN Nguyễn Trọng Trung Đông -4% Đầu tư giá trị 31
Đầu tư dài hạn Linh Vũ Tùng -5% Đầu tư giá trị 101
Song kiếm hợp bích Lương Minh Hoàng Long -6% Đầu tư giá trị 100
Smart Investor Nguyễn Viết Cường -7% Đầu tư giá trị 61
Sugar Tank Lê Lam -7% Đầu tư giá trị 32
DCCK Investment Tấn Phát -8% Đầu tư lướt sóng 25
Go to the Moon Huỳnh Phi Long -8% Đầu tư lướt sóng 72
Run To Future Lê Chí Tâm -11% Đầu tư kỹ thuật 36
Top Trader Võ Trường An -12% Đầu tư kỹ thuật 45
In 50LD we trust Nguyễn Trường Nguyên -12% Đầu tư kỹ thuật 33
TPC Trading Trương Minh Thông -13% Đầu tư T+ 48
Đầu cơ Lê Trọng Nghĩa -13% Đầu tư kỹ thuật 79
Shiba-Akita An Nam Invest Nguyễn Minh Hiền -13% Đầu tư kỹ thuật 86
LTI-TOP DOWN Lê Thiêm -14% Đầu tư giá trị 33
The Alpha Lại Thành Danh -16% Đầu tư kỹ thuật 87
Bắt đầu trading Trần Thanh Tùng -20% Đầu tư giá trị 50
Zedd - Follow the light Nguyễn Trường Nguyên -26% Đầu tư lướt sóng 33