DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trang chủ Danh mục

Danh mục Chuyên gia Lãi/Lỗ Loại Danh mục Follow
Smart money Nguyễn Tuấn Anh 31% Đầu tư lướt sóng
Smart money 2 Nguyễn Tuấn Anh 30% Đầu tư T+
Cổ phiếu dài hạn Lâm Huỳnh 10% Đầu tư giá trị
ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG 2 Vũ Thúy 10% Đầu tư giá trị
Đầu tư theo dòng tiền Nguyễn Minh Quân 7% Đầu tư lướt sóng
Đầu tư dài hạn Linh Vũ Tùng 7% Đầu tư giá trị
Đầu cơ giá trị tăng trưởng Vũ Thúy 6% Đầu tư giá trị
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN Nguyễn Bá Trung 5% Đầu tư giá trị
Lướt trên sóng lớn Trần Thanh Phong 4% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư tăng trưởng Phạm Văn Đoàn 4% Đầu tư lướt sóng
Tăng trưởng bền vững Trần Thanh Phong 4% Đầu tư giá trị
Nalani Tăng Trưởng Lại Thị Bích Ngọc 2% Đầu tư kỹ thuật
Enforcer Đào Minh Duy 1% Đầu tư giá trị
Haki trading Bùi Phúc Anh 1% Đầu tư kỹ thuật
Athena Fund Trần Tuấn Lực 0% Đầu tư kỹ thuật
Quỹ FBGS Quỹ FBGS 0% Đầu tư giá trị
The Alpha Lại Thành Danh 0% Đầu tư kỹ thuật
Contract-For-Difference Trader Huỳnh Quốc Trung -1% Đầu tư kỹ thuật
Song kiếm hợp bích Lương Minh Hoàng Long -3% Đầu tư giá trị
Đầu tư tăng trưởng Trần Phước Hậu -3% Đầu tư lướt sóng
LTI_Tích Luỹ Tài Sản Lê Thiêm -11% Đầu tư giá trị
Danh mục lướt sóng Trần Phước Hậu -12% Đầu tư lướt sóng
Cao Minh HP Cao Văn Minh -31% Đầu tư lướt sóng
Folow the trend Trần Ngọc Báu 0% Đầu tư kỹ thuật