[HOSE] VCB - Sôi động nhờ thoái vốn đầu tư và thoái vốn cho khối ngoại

VCB là một trong những ngân hàng đầu ngành có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong ngành. VCB vẫn luôn minh bạch về nợ xấu và nhanh chóng xử lý nợ xấu phát sinh. VCB sẽ là cổ phiếu được chú ý và sôi động trong các quý tiếp theo nhờ việc thoái vốn đầu tư và phát hành thêm cho khối ngoại.


Lợi nhuận từ thoái vốn đầu tư đóng góp lớn vào KQKD. Lợi nhuận từ thoái vốn tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy thu nhập ngoài lãi năm 2018, khoản này ước tính  đóng góp 43% tăng trưởng. VCB có kế hoạch tiếp tuc thoái vốn tại 2 ngân hàng còn lại EIB (VCB giữ 8.24% giá vốn gần 6k/cp) và MBB (VCb giữ 6.97% giá vốn gần 10k/cp) xuống dưới 5% trong năm nay. Với kế hoạch thoái vốn khỏi OCB và HVN và lợi nhuận chưa ghi nhận từ các giao dịch cổ phần của CFC và OCB, ước tính thu nhập ngoài lãi 2018 sẽ có thêm khoảng 1.900 tỷ đồng

Dự kiến phát hành riêng lẻ 10% sẽ thực hiện trong quý 3. Đợt chào bán chỉ cho phép tối đa 10 nhà đầu tư tham gia. Trong đó khả năng Mizuho sẽ tham gia đợt chào bán sắp tới để duy trì cổ phần tại mức 15% và 9 nhà đầu tư tài chính khác. Việc ấn định giá sẽ được thực hiện trên cơ sở giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch gần nhất.

Tăng trưởng phân khúc khách hàng bán lẻ nhờ kế hoạch chào bán cổ phần. Giá cổ phiếu VCB thấp trong thời gian qua làm tăng khả năng thành công của việc chào bán riêng lẻ. Nếu thành công, đợt tăng vốn này sẽ giảm bớt áp lực cho việc tăng vốn Cấp 2, bao gồm chi phí huy động vốn và khiến VCB tích cực hơn về tăng tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi. Dự báo tín dụng hợp nhất năm 2018 của VCB tăng 20% so với năm 2017. NIM hợp nhất sẽ tăng 20 điểm cơ bản do dư nợ tín dụng tăng 37% (so với 53% năm 2017). Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi quy định vào cuối năm 2020 sẽ là 81% (so với 71% năm 2017).

Mảng bancassurance độc quyền sẽ sẵn sàng để triển khai. VCB đã thuê được chuyên gia tư vấn độc lập cho việc nghiên cứu chiến lược  triển khai bancassurance độc quyền. Dự báo VCB sẽ nhận được một khoản “phí gia nhập” tổng cộng 11.400 tỷ đồng (không tính giá trị theo thời gian), trong đó 18% sẽ nhận được trong năm 2019. Ngoài khoản phí trên,  dự tính VCB sẽ bắt đầu thu về thu nhập phí cạnh tranh từ dịch vụ bán bancassurance độc quyền.

Về chuyên gia
Admin

Đầu tư theo trường phái TA.