Nguyễn Đông


1. Thua lỗ không quan trọng

2. Cháy tài khoản mới quan trọng

Hahahaha

 

By Nguyễn Đông

Thống kê

Số người theo dõi: 0
Số bài khuyến nghị: 0
Số danh mục: 0
SĐT: 0912345678
Email: dongnguyenthanh6789@gmail.com
Liên hệ Facebook

Danh mục

Tên danh mục Nơi mở tài khoản Giá CCQ ban đầu Tỷ suất sinh lời

Bài khuyến nghị

Mã cổ phiếu Tên bài viết