DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trang chủ Danh mục

Danh mục Chuyên gia Lãi/Lỗ Loại Danh mục Follow
Smart money 2 Nguyễn Tuấn Anh 37% Đầu tư T+
Smart money Nguyễn Tuấn Anh 15% Đầu tư lướt sóng
Cổ phiếu dài hạn Lâm Huỳnh 13% Đầu tư giá trị
Shiba-Akita An Nam Invest Nguyễn Minh Hiền 13% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư tăng trưởng Trần Phước Hậu 4% Đầu tư lướt sóng
Đầu tư dài hạn Linh Vũ Tùng 2% Đầu tư giá trị
LTI_Tích Luỹ Tài Sản Lê Thiêm 1% Đầu tư giá trị
Tăng trưởng bền vững Trần Thanh Phong 1% Đầu tư giá trị
Quỹ FBGS Quỹ FBGS 0% Đầu tư giá trị
Dòng tiền tập trung Nguyễn Thị Phương Danh -1% Đầu tư kỹ thuật
ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ TĂNG TRƯỞNG 2 Vũ Thúy -1% Đầu tư giá trị
Kiss of the Dragon Bùi Phúc Anh -2% Đầu tư lướt sóng
Enforcer Đào Minh Duy -2% Đầu tư giá trị
Lướt trên sóng nhỏ Nguyễn Minh Quân -3% Đầu tư T+
Song kiếm hợp bích Lương Minh Hoàng Long -3% Đầu tư giá trị
Contract-For-Difference Trader Huỳnh Quốc Trung -3% Đầu tư kỹ thuật
Đầu tư theo dòng tiền Nguyễn Minh Quân -4% Đầu tư lướt sóng
GROWTH Nguyễn Trần Trí Minh -5% Đầu tư kỹ thuật
Lướt trên sóng lớn Trần Thanh Phong -6% Đầu tư kỹ thuật
Đầu cơ giá trị tăng trưởng Vũ Thúy -7% Đầu tư giá trị
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN Nguyễn Bá Trung -7% Đầu tư giá trị
Athena Fund Trần Tuấn Lực -8% Đầu tư kỹ thuật
Danh mục lướt sóng Trần Phước Hậu -12% Đầu tư lướt sóng
Đầu tư tăng trưởng Phạm Văn Đoàn -12% Đầu tư lướt sóng
Nalani Tăng Trưởng Lại Thị Bích Ngọc -13% Đầu tư kỹ thuật
The Alpha Lại Thành Danh -15% Đầu tư kỹ thuật
Haki trading Bùi Phúc Anh -23% Đầu tư kỹ thuật
Cao Minh HP Cao Văn Minh -31% Đầu tư lướt sóng
Folow the trend Trần Ngọc Báu 0% Đầu tư kỹ thuật